Post Tagged with: "css"

10 – Listák, felsorolások tulajdonságai

Display: ezzel a tulajdonsággal az adott elem előtti és utáni sortörések megjelenését szabályozhatjuk. Lehetséges értékei: block (sortörést helyez el az elem előtt és után), inline (nem helyez el sortörést az elem előtt ill. után), list-item (sortörést helyez el az elem előtt és után, illetve a felsorolásjeleket is kiteszi), none (egyiket sem, de a beágyazott elemeket […]

09 – Margó- és szegélytulajdonságok

Top Margin: a felső margó beállítását szolgálja, amely megadható hosszúságértékével, vagy százalékos formában, illetve az auto (automatikus) értékkel. A nulla érték letiltja a margót, és negatív értékeket is lehet használni. A százalékos érték mindig a külső elemre vonatkozik. Pl. 1 BODY { margin-top: 0 }BODY { margin-top: 0 } Right Margin: a jobboldali margó beállítását […]

08 – Szövegek tulajdonságai

Word Spacing: a szavak közötti távolságot lehet vele megadni, csak a hosszúság mértékegységek használhatóak, a negatív előjelet is figyelembe veszi. Pl. 1 P EM { word-spacing: 0.4em } P.note { word-spacing: -0.2em }P EM { word-spacing: 0.4em } P.note { word-spacing: -0.2em } Letter Spacing: a betűk közötti távolságot lehet vele megadni, csak a hosszúság […]

07 – Szín- és háttértulajdonságok

Color: az adott elem színét adhatjuk meg vele. Pl. 1 H1 { color: blue } H2 { color: #0000ff } H3 { color: #0c0 }H1 { color: blue } H2 { color: #0000ff } H3 { color: #0c0 } Background Color: az adott elem háttérszínét lehet vele beállítani. Pl. 1 BODY { background-color: blue } […]

06 – Betűtulajdonságok

Font Family: betűcsalád (típus) megadása. Több betűtípus is megadható egymás után, melyeket vesszővel kell elválasztani. Pl. 1 P { font-family: "Times New Roman", Times, serif }P { font-family: "Times New Roman", Times, serif } Font Style: betűstílus megadása, amely lehet: normal (normál), italic (dőlt) vagy oblique (ferde). Pl. 1 2 H1 { font-style: oblique } […]

05 – A stílusdefiníciókban megadható tulajdonságok

Használható mértékegységek, egységek Hosszúságmértékek (Length Units): meg lehet adni abszolút és relatív formában. Használhatjuk a + és ” előjeleket, és nem szabad szóközt tenni az érték és a mértékegység neve közé (pl. 1.3em helyes, 1.3 em hibás).Használható relatív jelentésű egységek: em (az adott elem (nagy)betűjének magassága), ex (a kisbetűk, pl. “x” magassága), px (betűmagasság pixelben). […]

04 – Öröklődési szabályok

A stílusok öröklődhetnek, és a tagen belüli stílusdefiníciókkal felülírhatjuk a globális stílusmegadásokat. Ez azt is jelenti, hogyha egy tag-hez tartozik globális és lokális stílusmegadás is egy adott tulajdonságra, akkor a lokálisan megadott érték felülírja a globálisan megadottat az adott helyen. (Általában a később megadott, tehát a dokumentumban lejjebb található stílusmegadás érvényesül.)

03 – Stílusosztályok

Egy tag-hez készíthetünk több különböző, ún. stílusosztályt is: a tag neve után egy ponttal elválasztva adjuk meg az osztály nevét (módosítót), pl. 1 code.html {color: yellow}code.html {color: yellow} 1 code.js {color:blue}code.js {color:blue}

02 – CSS stílusok megadása

A stíluslapokon stílusmegadásokkal (stílusdefiníciókkal) formázhatjuk meg a kívánt oldalelemeket: a böngésző az itt megadott definíciók alapján fogja megjeleníteni az oldalt. A böngészők nem teljesen kompatibilisek egymással a stíluslapok használatát illetően, ezért teszteljük oldalainkat a több böngészőben, ha lehetséges, illetve a 4-esnél kisebb verziójú böngészőkben is.

01- Bevezetés

A css a Cascading Style Sheets, magyarul stíluslapok kifejezés rövidítése, amely szabványos, az oldalak formázásához használható leíró nyelv, és amely a HTML nyelv kibővítését szolgálja. A CSS segítségével oldalainknak professzionális megjelenést adhatunk, mindezt úgy, hogy pl. egy stíluslapot (.css fájlt) rendelünk hozzá az összes oldalunkhoz, így egy esetleges változást, stílusbeli módosítást az összes szükséges helyen, […]