05 – A stílusdefiníciókban megadható tulajdonságok


Használható mértékegységek, egységek

Hosszúságmértékek (Length Units): meg lehet adni abszolút és relatív formában. Használhatjuk a + és ” előjeleket, és nem szabad szóközt tenni az érték és a mértékegység neve közé (pl. 1.3em helyes, 1.3 em hibás).Használható relatív jelentésű egységek: em (az adott elem (nagy)betűjének magassága), ex (a kisbetűk, pl. “x” magassága), px (betűmagasság pixelben).
Használható abszolút jelentésű egységek: in (inch, 1 inch=2.54 cm), cm (centiméter), mm (milliméter), pt (point, 1 point=1/72 inch), pc (pica, 1 pica=12 point).

Százalékos értékek (Percentage Units): százalékos formában megadott értékek, melyek után ki kell írni a százalékjelet (%). Használhatjuk a + és ” előjeleket is. A megadott érték mindig relatív a többi elemnél definiált értékekhez képest.

Színértékek (Color Units): lehet a szín angol neve, vagy hexadecimális RGB-értéke (hasonlóan a HTML-hez). Formátuma:

#rrggbb (pl. #00cc00)
#rgb (e.g., #0c0)
rgb(x,x,x) ahol x egy 0 és 255 közötti egész szám (pl. rgb(0,204,0))
rgb(y%,y%,y%) ahol y egy 0.0 és 100.0 közötti százalékérték (pl. rgb(0%,80%,0%))

Elérési utak, url-ek
: használatuk: url (teljes_url). Pl.

1
2
3
4
BODY { background: url(kep.gif) }
BODY { background: url(http://www.valahol.hu/kep.gif)}
BODY { background: url('kep.gif') }
BODY { background: url("kep.gif")

A szerző honlapja: http://fodorsi.ini.hu

Kapcsolódó bejegyzések:
  • Color: az adott elem színét adhatjuk meg vele. Pl.H1 { color: blue } H2 { color: #0000ff } H3 { color: #0c0 }Background Color: az adott elem háttérsz …

  • Font Family: betűcsalád (típus) megadása. Több betűtípus is megadható egymás után, melyeket vesszővel kell elválasztani. Pl.P { font-family: “Times New Rom …

  • Top Margin: a felső margó beállítását szolgálja, amely megadható hosszúságértékével, vagy százalékos formában, illetve az auto (automatikus) értékkel. A nulla ér …

  • Word Spacing: a szavak közötti távolságot lehet vele megadni, csak a hosszúság mértékegységek használhatóak, a negatív előjelet is figyelembe veszi.Pl.P …

  • A STYLE attribútum segítségével az egyes HTML tag-ek szintjén adhatunk meg stílusdefiníciókat. Használhatjuk minden <BODY>-ba illeszthető tag-ben, kivéve p …

A cikket beküldte: Harder (http://blog.harder.hu)

Szólj hozzá
a 05 – A stílusdefiníciókban megadható tulajdonságok c. bejegyzéshez

- Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <ul> <ol> <li>
- Forráskód beküldéséhez tedd a kódot ezek közé: <pre lang="php" line="1">Kódrészlet helye itt</pre>