08 – Szövegek tulajdonságai


Word Spacing: a szavak közötti távolságot lehet vele megadni, csak a hosszúság mértékegységek használhatóak, a negatív előjelet is figyelembe veszi.

Pl.

1
P EM   { word-spacing: 0.4em } P.note { word-spacing: -0.2em }

Letter Spacing: a betűk közötti távolságot lehet vele megadni, csak a hosszúság mértékegységek használhatóak, a negatív előjelet is figyelembe veszi.

Pl.

1
H1     { letter-spacing: 0.1em } P.note { letter-spacing: -0.1em }

Text Decoration: a szövegek alá-, fölé-, áthúzását, illetve villogtatását állíthatjuk vele.

Lehetséges értékei:
none (egyik sem),
underline (aláhúzott),
overline (föléhúzott),
line-through (áthúzott),
blink (villogó).

Pl.

A:link, A:visited, A:active { text-decoration: none }

Vertical Alignment: függőleges igazítást tesz lehetővé.

Lehetséges értékei:
baseline (alapvonalhoz),
sub (alsóindex),
sup (felsőindex),
top (legmagasabb elem tetejéhez),
text-top (szöveg tetejéhez),
middle (középre),
bottom (legalacsonyabb elemhez),
text-bottom (szöveg aljához), illetve százalékos értékmegadással.

Pl.

1
2
3
IMG.kozep { vertical-align: middle } 
IMG { vertical-align: 50% } 
.kitevo  { vertical-align: super }

Text Transformation: a csupa nagybetűs illetve, nagybetűvel kezdődő írás megadásához.

Lehetséges értékei:
none (egyik sem),
Capitalize (minden szó nagybetűvel kezdődik),
UPPERCASE (minden csupa nagybetűvel),
lowercase (minden csupa kisbetűvel).

Pl.

1
H1 { text-transform: uppercase } H2 { text-transform: capitalize }

Text Alignment: szövegek igazítását teszi lehetővé balra (left), jobbra (right), középre (center), ill. sorkizárt formában (justify). Csak blokkszintű elemekre használható.

Pl.

1
2
H1 { text-align: center }
P.foszoveg { text-align: justify }

Text Indentation: szövegek első sorának behúzását lehet vele megadni, hosszúság vagy százalékos értékekben. Csak blokkszintű elemekre használható.

Pl.

1
P { text-indent: 5em }

Line Height: ez a tulajdonság a szövegsorok közötti távolságot definiálja, hosszúság, vagy százalékos formában. Lehetőség van egy számmal megadni, ekkor a sortávolság a betűméret és a szám hányadosa, illetve használhatjuk a normal értéket is.

Pl.

1
P { line-height: 200% }

A szerző honlapja: http://fodorsi.ini.hu

Kapcsolódó bejegyzések:
  • Color: az adott elem színét adhatjuk meg vele. Pl.H1 { color: blue } H2 { color: #0000ff } H3 { color: #0c0 }Background Color: az adott elem háttérsz …

  • Gyakran jöhet jól, ha egységesíteni tudjuk oldalunk tartalmát. Címek esetében jól jöhet, ha egységes módon (pl.: nagy kezdőbetű, utána végig kis betűk) írjuk őke …

  • Top Margin: a felső margó beállítását szolgálja, amely megadható hosszúságértékével, vagy százalékos formában, illetve az auto (automatikus) értékkel. A nulla ér …

  • Alapvetően 2 módja van a CSS alapú lapok tartalmának középre igazításához attól függően, hogy a lap rugalmas vagy fix szélességű.Rugalmas lapszélességEz …

  • Font Family: betűcsalád (típus) megadása. Több betűtípus is megadható egymás után, melyeket vesszővel kell elválasztani. Pl.P { font-family: “Times New Rom …

A cikket beküldte: Harder (http://blog.harder.hu)

Szólj hozzá
a 08 – Szövegek tulajdonságai c. bejegyzéshez

- Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <ul> <ol> <li>
- Forráskód beküldéséhez tedd a kódot ezek közé: <pre lang="php" line="1">Kódrészlet helye itt</pre>