08 – Szövegek tulajdonságai

Word Spacing: a szavak közötti távolságot lehet vele megadni, csak a hosszúság mértékegységek használhatóak, a negatív előjelet is figyelembe veszi.

Pl.

1
P EM   { word-spacing: 0.4em } P.note { word-spacing: -0.2em }

Letter Spacing: a betűk közötti távolságot lehet vele megadni, csak a hosszúság mértékegységek használhatóak, a negatív előjelet is figyelembe veszi.

Pl.

1
H1     { letter-spacing: 0.1em } P.note { letter-spacing: -0.1em }

Text Decoration: a szövegek alá-, fölé-, áthúzását, illetve villogtatását állíthatjuk vele.

Lehetséges értékei:
none (egyik sem),
underline (aláhúzott),
overline (föléhúzott),
line-through (áthúzott),
blink (villogó).

Pl.

A:link, A:visited, A:active { text-decoration: none }

Vertical Alignment: függőleges igazítást tesz lehetővé.

Lehetséges értékei:
baseline (alapvonalhoz),
sub (alsóindex),
sup (felsőindex),
top (legmagasabb elem tetejéhez),
text-top (szöveg tetejéhez),
middle (középre),
bottom (legalacsonyabb elemhez),
text-bottom (szöveg aljához), illetve százalékos értékmegadással.

Pl.

1
2
3
IMG.kozep { vertical-align: middle } 
IMG { vertical-align: 50% } 
.kitevo  { vertical-align: super }

Text Transformation: a csupa nagybetűs illetve, nagybetűvel kezdődő írás megadásához.

Lehetséges értékei:
none (egyik sem),
Capitalize (minden szó nagybetűvel kezdődik),
UPPERCASE (minden csupa nagybetűvel),
lowercase (minden csupa kisbetűvel).

Pl.

1
H1 { text-transform: uppercase } H2 { text-transform: capitalize }

Text Alignment: szövegek igazítását teszi lehetővé balra (left), jobbra (right), középre (center), ill. sorkizárt formában (justify). Csak blokkszintű elemekre használható.

Pl.

1
2
H1 { text-align: center }
P.foszoveg { text-align: justify }

Text Indentation: szövegek első sorának behúzását lehet vele megadni, hosszúság vagy százalékos értékekben. Csak blokkszintű elemekre használható.

Pl.

1
P { text-indent: 5em }

Line Height: ez a tulajdonság a szövegsorok közötti távolságot definiálja, hosszúság, vagy százalékos formában. Lehetőség van egy számmal megadni, ekkor a sortávolság a betűméret és a szám hányadosa, illetve használhatjuk a normal értéket is.

Pl.

1
P { line-height: 200% }

A szerző honlapja: http://fodorsi.ini.hu

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét